Privacy Policy

De privacy van u als klant en de privacy van de afgenomen diensten staan bij ons centraal. Deze privacyverklaring is gericht op uw persoonsgegevens gedurende het afnemen van onze dienstverlening.

De privacy van u als klant en de privacy van de afgenomen diensten staan bij ons centraal. Deze privacyverklaring is gericht op uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens welke via afgenomen webhosting, domeinnamen, virtual private server of SSL certificaat betrekking hebben.

Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Administratie
Gedurende de periode dat u diensten van ons afneemt en u een account heeft binnen onze klantenpaneel, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de facturatie van de afgenomen diensten en als basisgegevens voor het aanvragen van domeinnamen en SSL certificaten. Ons administratiesysteem is in-house ontwikkeld, hierdoor staan uw gegevens niet af aan derden ten boeve van adminsitratie.

Domeinnamen
Voor de aanvraag van domeinnamen bij onze leveranciers, worden uw persoonsgegevens doorgezet. Deze gegevens worden gebruikt om vast te leggen dat u de rechtmatige eigenaar bent van het domein. Wanneer u geen domeinnamen meer bij ons afneemt, zullen wij uw gegevens laten verwijderen bij onze betreffende leveranciers.

SSL certificaten
Voor de aanvraag van een OV (organisation validation) of EV (extended validation) SSL certificaat, worden uw persoonsgegevens doorgezet naar onze leverancier. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de rechtmatigheid van het certificaat te bepalen en wordt het adres vastgelegd in het certificaat. Na het verlopen van een certificaat - waarbij geen verlenging plaatsvindt - worden de gegevens en het certificaat verwijderd.

Bij het afnemen van webhosting, wordt het internetverkeer naar uw website gedurende twee jaar door ons opgeslagen. Na deze periode worden de gegevens automatisch vernietigd. Voor iedere paginaweergave en geassocieerde content, houden wij het domein, pad, browseridentificatie en het IP adres van de bezoeker vast. Deze gegevens worden gebruikt om onderzoek te verrichten in het geval van een datalek. Wij voeren geen inhoudelijke controles op de data (mediabestanden, database, en content) van uw website uit. Als klant bent u verantwoordelijk voor de content welke op uw website is geplaatst en de beveiliging van eventuele persoonsgegevens; alsmede de beveiliging van uw website. De data welke uw website verwerkt, wordt door ons als vertrouwelijk gezien en zal nooit zonder uitzonderlijke toestemming geraadpleegd worden. Enige uitzondering hierop is bij constatering van een (data)lek, dit eist onze urgentie om verdere schade aan u en andere klanten te voorkomen.

Bij een datalek van uw website of virtual private server bent u verplicht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer hierbij mogelijk persoonsgegevens zijn gelekt. Mocht een datalek aan onze software hebben plaatsgevonden en hierbij mogelijk persoonsgegeven zijn buitgemaakt, zullen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen.

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op de website. Bij verwijdering van uw gegevens, kunnen wij onze dienstverlening niet voortzetten en zijn wij genoodzaakt de dienstverlening te staken en de overeenkomst te ontbinden. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter zouden wij het op prijs stellen om eerst met ons contact op te nemen, zodat wij tesamen tot een gepaste oplossing kunnen komen of duidelijkheid in de situatie kunnen scheppen.

Indien gewenst kunnen wij een verwerkersverklaring voor uw onderneming aanleveren, wij verzoeken om dit via het contactformulier aan te vragen.